Kami menyediakan perkhidmatan produk digital berasaskan web


EzPos

Sistem point of sales berasaskan cloud bagi merekodkan transaksi jualan dengan mudah, pantas & real-time

Membina Perisian

Kami bangunkan perisian mengikut kehendak & spesifikasi pelanggan tanpa mengira skala penggunaan.


Membina & Selenggara Laman Web

Kami membina laman web yang bermutu tinggi mengikut spesifikasi terkini menepati peredaran teknologi masa kini

Aplikasi Mobile

Berinteraksi dan berkongsi maklumat dengan pelanggan anda secara real-time


Fleet Maintenance System

Sistem yang membolehkan anda sentiasa memantau senggaraan kenderaan dengan lebih tepat & komprehensif

eZTrack

Sistem pengesanan kenderaan persendirian & komersial berpusat berasaskan cloud. Meningkatkan tahap keselamatan & kecekapan operasi perdagangan


Fotografi Produk

Khidmat fotografi produk yang profesional. Sesuai untuk peniaga online kecil dan sederhana.

Payment Gateway

Perniagaan lebih mudah dengan adanya payment gateway. Kami adalah agen sah untuk Ipay88 & MOLPay